projektowanie terenow zielonych
Wiadomości

Jak w praktyce wygląda projektowanie terenów zieleni?

Natura jest bardzo ważna i powinniśmy za wszelką cenę ją chronić. Jest to priorytetowe zadanie w dzisiejszych czasach, kiedy tak dużo terenów zostaje zagospodarowanych przez ludzi. Szczególnie w mieście trzeba dbać o tereny zieleni, które są jego ważną częścią. Aby pogłębić wiedzę na ten temat, warto zorientować się, czym są tereny zielone i jak wygląda ich projektowanie.

Co to są tereny zieleni i jakie jest ich znaczenie?

Tereny zieleni są świadomie skomponowanymi obszarami, przygotowanymi zgodnie z planami zabudowy całego miasta, jak i poszczególnych osiedli mieszkaniowych. Taki teren pokryty jest zróżnicowaną roślinnością, przystosowaną do danego klimatu. Projektowanie terenów zieleni nie jest łatwym zadaniem i wymaga dużo pracy. Do takich terenów zaliczają się wszelkie parki leśne, stadiony i boiska sportowe, ogrody dziecięce czy zadrzewienia uliczne.

Takie tereny są ważne w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i otwarte dla mieszkańców. Chronią one środowisko naturalne i jednocześnie stanowią strefę rekreacyjną. Tereny zieleni to kluczowy element wizualny miasta. Dzięki nim możemy wypoczywać na łonie natury w sposób aktywny lub bierny.

Jak wygląda projektowanie terenów zielonych?

Proces projektowania terenów zieleni jest bardzo złożony i wymaga przemyślanych decyzji. Na początku należy wziąć pod uwagę warunki przyrodnicze, ekonomiczne i użytkowe. Kluczowy tu będzie także właściwy wybór roślin, które mają duży wpływ na wdychane powietrze. Dodatkowymi istotnymi kwestiami są: ukształtowanie terenu, nasłonecznienie oraz warunki wodno-glebowe. Ekspertyza dendrologiczna w Gdyni również musi zostać przeprowadzona, aby zacząć projektować tereny zielone.

Projekt zieleni powinien być skomponowany na podstawie funkcji budynku i terenu. Do parku wykorzystamy inną roślinność i na trasach komunikacji pieszej też inną. Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej roślinności, warto skorzystać ze współpracy z producentem roślin ozdobnych. To on udzieli nam fachowej porady w kwestii wyboru i przedstawi wszystkie właściwości danej rośliny.

Author Image
redakcja serwisu

Dodaj komentarz