Wiadomości

Laboratoryjne badania skał – o czym mowa?

Analiza właściwości skał nie jest prostym zadaniem. Żeby poznać ich parametry, a także ocenić zachowania w różnych warunkach, konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Na czym polegają w praktyce i kiedy warto skorzystać z ich wsparcia? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule.

Czym są laboratoryjne badania skał?

Z praktycznego punktu widzenia, badania wytrzymałości gruntów są nieodłączną częścią wszelkiego rodzaju prac geotechnicznych. Do tych zalicza się między innymi czynności związane z wydobywaniem oraz poszukiwaniem np. minerałów i materiałów, które następnie wykorzystywane są w branży budowlanej. Takie badania wykonuje laboratorium geotechniczne.

Dzięki specjalnemu badaniu, dokonywana jest analiza parametrów fizycznych oraz mechanicznych. Zalicza się do nich między innymi wytrzymałość oraz odporność na pękanie. Analizowana jest również reakcja danej skały na kontakt z konkretnymi warunkami atmosferycznymi.

Jak wyglądają laboratoryjne badania skał?

Do ich wykonania potrzebna jest specjalna aparatura, w którą wyposażonych jest tylko kilka laboratoriów geotechnicznych w kraju. Za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych można uzyskać dokładne wyniki, przy relatywnie krótkim czasie badania.

Sam zakres badania skał zależy w dużej mierze od osoby zlecającej badanie. Zazwyczaj celem takiej analizy jest chęć sprawdzenia właściwości mechanicznych danego obiektu badawczego. Żeby tego dokonać wykorzystuje się kilka rodzajów testów. Zalicza się do nich między innymi badanie wytrzymałości na ściskanie, test wytrzymałości na ścinanie oraz sprawdzenie poziomu ścieralności danej skały.

Żeby uzyskane wyniki były wiarygodne potrzebny jest nie tylko odpowiedni sprzęt badawczy, ale również wykwalifikowani pracownicy, działający zgodnie ze ściśle ustalonymi procedurami i standardami. Znaleźć ich można w profesjonalnych laboratoriach badawczych, które wykonują wszelkiego rodzaju badania geotechniczne na zamówienie.

Author Image
redakcja serwisu

Dodaj komentarz